Punkty serwisowe

 

Produkty marki wykonane są według najwyższych standardów jakościowych i technologicznych, zapewniających niezawodne i bezpieczne ich użytkowanie. Zgodnie z historią firmy, marka Trilux zawsze wyróżniała się wysoką jakością oraz sprawnym funkcjonowaniem
 
Dla właściwego użytkowania produktu oraz jego sprawnego działania niezbędne jest  dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
 
W razie jakichkolwiek problemów, serwis gwarancyjny produktów marki Trilux świadczy:  
 
RAGZ  R. Guzowski, A. Zasada  Sp. Jawna,  
ul. Piłsudskiego 143 
92-236 Łódź
 
Konieczność naprawy należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 042 636 27 68 lub na poprzez adres internetowy www.ragz.com.pl.
 
W przypadku reklamacji, koniecznie jest dostarczenie poniższych danych:
 
1) Nazwa oraz model produktu
2) Numer seryjny
3) Adres oraz dane zgłaszającego (wraz z numerem kontaktowym)
4) Data i miejsce zakupu produktu
 
W przypadku zgłoszenia naprawy, firma serwisowa dokona naprawy w domu klienta lub zorganizuje odbiór produktu w celu dokonania naprawy w zakładzie serwisowym, a po wykonaniu naprawy dostarczy produkt klientowi.